Digimarkkinoinnin tiimi

Eikö ole aikaa markkinoinnin suunnitteluun? Jääkö hyvätkin suunnitelmat vain suunnitelmiksi? Ota yhteyttä, meiltä saat apua markkinointiin ja suunnitteluun.
Ota yhteyttä 

Apua digimainontaan

Haluatko rinnallesi markkinoinnin kumppanin, joka toimii läpinäkyvästi sekä pystyy ketterästi vastaamaan jatkuvasti muuttuviin haasteisiin? Markkinoinnin tiimimme toimii yrityksesi arjessa tukien markkinointistrategian toteuttamista ja koordinoimalla sitä tukevaa digitaalisen markkinoinnin toteuttamista. Markkinoinnin keinoin autamme yrityksesi myyntiponnisteluissa.

Lupaamme teille ideoita, aikaa ja osaamista.

Kuinka voimme auttaa?

Kokemus on osoittanut, että ilman määrätietoista tekemistä ja suunniteltujen toimenpiteiden jatkuvaa seurantaa hyvätkin ideat jäävät toteuttamatta. Kun aikaa ei ole varattu asioiden eteenpäin viemiseen, muut kiireet vyöryvät päälle ja markkinointi valitettavasti jää taka-alalle.

Me olemme ratkaisseet tämän haasteen jatkuvan markkinoinnin mallilla. Toimintamallimme koostuu kahdesta palasesta, jotka liimataan yhteen kahden viikon välein tapahtuvalla napakalla 1 tunnin yhteisellä etätapaamisella. Tapaamisessa käydään läpi toteutetut toimenpiteet, ideoidaan uusia ja koordinoidaan toteutuksessa olevia.

 • Yhteyshenkilö
 • Ideointi
 • Koordinointi
 • Analysointi
 • Tavoitteet
 • Hakukonemarkkinointi
 • Graafinen suunnittelu
 • Mainoskampanjoiden suunnittelu
 • Sisällöntuotanto ja uutisointi
 • Sosiaalisen median mainonta
 • Verkkosivujen rakentaminen ja kehittäminen
 • Mittaamisen ja raportoinnin kehittäminen
 • Markkinointisuunnitelmat ja työpajat

Kuinka saat aikaa, ideoita ja osaamista?

Kahden viikon välein toistuvat sprinttipalaverit integroituvat meidän omaan arkeemme ja mahdollistavat siten helpon tavan toteuttaa markkinointia jatkuvalla tekemisellä. Näin saamme varmistettua tarvittavat resurssit etukäteen ja aikaa juuri teidän organisaationne käyttöön.

Toimimme läpinäkyvästi käyttämällä molemmille avoimia työkaluja, jossa nähtävillä on kaikki toteutettavat toimenpiteet ja niiden tilanteet. Samaan paikkaan keräämme jatkuvasti koko tiimiltä tulevia ideoita, joita käydään sprinttipalavereissa läpi kahden viikon välein.

Osaamistamme kehitämme jatkuvasti. Jokainen asiantuntijamme käyttää 5 % työajastaan omaan oppimiseen. Tämän lisäksi keräännymme joka kuukausi yhteisen oppimisen iltapäivään, jossa kehitämme omaa ajatteluamme ulkopuolisten sparraajien kanssa. Tietysti opimme myös valtavasti kaikista asiakkuuksistamme.

Kuinka jatkamme tämän jälkeen?

Neljän kuukauden jälkeen jatkamme joko samalla toimintamallilla, kehitämme sitä vastaamaan paremmin teidän tarpeitanne tai yksinkertaisesti lopetamme yhteistyön. Neljän kuukauden aikana palvelun voi toki irtisanoa milloin vain yhden kuukauden varoitusajalla.